210 9606084 6974357860 Ροδόπης 21, Γλυφάδα 16675. Υποκατάστημα: Μιαούλη 27, Γλυφάδα 16675 epipaidonergo@gmail.com
hero image

 

Επί Παίδων Έργο
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών - Γλυφάδα


ΜΕΛΕΤΗ

Η καθημερινή μελέτη των σχολικών μαθημάτων μπορεί να γίνει μία απλή υπόθεση για μαθητές και γονείς.
 

Σκοπός είναι:
 Η ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών.
 Η κάλυψη γνωστικών αδυναμιών.
 Η ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων του κάθε παιδιού.

Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί μας οργανώνουν και εκτελούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς στόχος τους είναι όχι μόνο η σχολική μελέτη, αλλά και η βελτίωση της σχολικής επίδοσης εν γένει.