210 9606084 6974357860 Ροδόπης 21, Γλυφάδα 16675. Υποκατάστημα: Μιαούλη 27, Γλυφάδα 16675 epipaidonergo@gmail.com
hero image

Επί Παίδων Έργο
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών - Γλυφάδα


ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 «A.J.Ayres Clinical Observations» (παρατηρήσεις της αισθητικοκινητικής επίδοσης του παιδιού).

 «Sensory profile 2» (μη σταθμισμένο στην Ελλάδα ερωτηματολόγιο αισθητηριακής ολοκλήρωσης).

 Sensory integration and praxis test (SIPT) Μη σταθμισμένο στην Ελλάδα πράξης τεστ.

 «ABC Movement test» μη σταθμισμένο στην Ελλάδα τεστ κίνησης.

 Miller Function & Participation Scales (MfunPS) μη σταθμισμένο στην Ελλάδα  αναπτυξιακό τεστ. 

 Έντυπο αξιολόγησης Γραπτής Απόδοσης παιδιών Δημοτικού Σχολείου (Αλεξάνδρου Στράτος 2021).

 DTVP-3 μη σταθμισμένο στην Ελλάδα τεστ Οπτικής Αντίληψης.

 Λ-α-Τ-ω (ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας).

 Κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης.

 ΔΑΔΑ Τέστ (δοκιμασία αξιολόγησης αναγνωστικών δεξιοτήτων).

 Αθηνά Τεστ (ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που εντοπίζει μαθησιακές δυσκολίες).

 Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης τεστ αξιολόγησης  γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.

 Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test  της C.Renfrew. Εξετάζει το εκφραστικό λεξιλόγιο και συμβάλει στο θεραπευτικό σχεδιασμό μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων. Η δοκιμασία είναι σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό (Βογινδρούκας Ι., Πρωτόπαπας Α.& Σιδερίδης Γ, 2009.

 ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας. Η παρούσα δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας:
πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ | (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης) - Ομάδα Έρευνας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.